แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1 โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดค่ะ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณที่มา

ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือนที่คุณครูขอเข้ามานะคะ ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1 ค่ะ มีทั้งไฟล์…

โพสต์โดย ครูสายบัว เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: