แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผล การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน

แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผล การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน

แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผล การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผล การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน “ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของครูเอ็ม” รายวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูเอ็ม นิวัติ ถ่ายเนียม

ลิงก์ดาวนโหลดด้านล่าง

แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผล การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน
แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานผล การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน

ผลงานอื่นๆ ของครูเอ็ม https://sites.google.com/obec.moe.go.th/csaru-niwat/home

ขอขอบพระคุณ ครูเอ็ม นิวัติ ถ่ายเนียม โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: