แบ่งปัน เผยแพร่ รายงานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)

แบ่งปัน เผยแพร่ รายงานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)

แบ่งปัน เผยแพร่ รายงานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน เผยแพร่ รายงานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient) โดยคุณครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ลิ้งก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

แบ่งปัน เผยแพร่ รายงานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)
แบ่งปัน เผยแพร่ รายงานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)

แบ่งปัน เผยแพร่ รางานการอบรม เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)

เผยแพร่รายงานการอบรมออนไลน์ เรื่อง ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของผลงาน นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน ตำแหน่งครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ขอขอบคุณ คุณครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: