ช่องทางการรับชม สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

ช่องทางการรับชม สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

ช่องทางการรับชม สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชม สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. โดย สพฐ. สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช่องทางการรับชม สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

ช่องทางการรับชม สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564

เข้ารับขมผ่านช่องทาง

OBEC Chanel : www.obectv.tv

FACEBOOK : OBEC Channel

Youtube : OBEC TV

ที่มา https://webinar.dlit.ac.th

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: