การเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรจากรัฐสภา

การเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรจากรัฐสภา

การเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรจากรัฐสภา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ การเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรจากรัฐสภา

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขอเชิญชวนเครือข่ายพลเมืองของรัฐสภาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) ประกอบด้วย

– บทบาทรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

– ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

– บทบาทพลเมืองกับการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชนด้วยกระบวนการประชาธิปไตย

– การพัฒนาพื้นที่ชุมชนด้วยนวัตกรรมประชาธิปไตย

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร จากรัฐสภา

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ที่นี่

สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 (16 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีค่ะ

มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ เครือข่ายพลเมืองของรัฐสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: