แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระเบียบกองทัพ โดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระเบียบกองทัพ โดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระเบียบกองทัพ โดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระเบียบกองทัพ โดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 70 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระเบียบกองทัพ โดย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์นี้จัดทำโดย คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาหาร รุ่นที่44 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เกณฑ์ผ่านสำหรับผู้ทำแบบทดสอบ 70% โดยจะจัดส่งใบประกาศให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบทางอีเมล์ จำกัดจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบ 100 คนต่อวัน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ติดต่อที่ผู้จัดทำได้ที่ ธำรงชาติ วงศ์อารีย์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: