แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องปริซึม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องปริซึม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องปริซึม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน วิชาคณิตศาสตร์ มินิบอร์ด เรื่องปริซึม แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ตัวอย่างสื่อ

โหลดไฟล์ PDF ด้านล่าง

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม

ปริซึม มี 2 ลักษณะ ดังนี้
ปริซึมตรง หมายถึง รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ซึ่งอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริซึมเอียง หมายถึง รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ซึ่งอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน โดยมีบางด้านไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  โดย

1. ชื่อของปริซึมจะเรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐานของปริซึม
2. ในบทนี้จะศึกษาแต่เฉพาะปริซึมตรงเท่านั้น ดังนั้นต่อจากนี้ หากกล่าวคำว่า ปริซึม ขอให้ หมายถึง ปริซึมตรงเท่านั้น
3.ความยาวของส่วนสูงต่อไปจะ เรียกว่า ความสูง

คุณสมบัติของปริซึม

– รูปทรงสามมิติที่มีหน้าตัดหัวท้ายเป็นรูปเหลี่ยม

– พื้นที่หน้าตัดหัวท้ายมีขนาดเท่ากัน

– ด้านข้างของรูปทรงสามมิติเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูป

– ชื่อเรียกของปริซึมเรียกตามรูปพื้นที่หน้าตัด เช่น ปริซึมรปสามเหลี่ยม ปริซึมรูปสี่เหลี่ยม ปริซึมรูปห้าเหลี่ยม เป็นต้น

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม

รูปคลี่ของปริซึม

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม

สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิว = พื้นที่ผิวด้านข้าง + พื้นที่หน้าตัดหัวท้าย

พื้นที่ผิวด้านข้าง = พื้นที่สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว

พื้นที่ผิวหัวท้าย = พื้นที่ของแต่ละชนิดของรูปเหลี่ยม × 2

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน (พื้นที่หัวหรือท้าย) × สูง = a × b    ; เมื่อ a = พื้นที่ส่วนหัว b = ความสูง

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึม

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

แหล่งสื่อค้นข้อมูล : https://sites.google.com/site/rekhakhnitgift/prisum สืนค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


error: