มาแล้ว!! กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 2564

มาแล้ว!! กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 2564

ด่วนที่สุด!! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

1.กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 2564
2.กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 2564
3.กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 2564

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตารางสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนน

ที่มา เพจ ครูบรรจุใหม่2019

โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: