วิดีโอสื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยครูคาร์มิล

วิดีโอสื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยครูคาร์มิล

วิดีโอสื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยครูคาร์มิล

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อการเรียนการสอนน่ารักๆ วิดีโอสื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยครูคาร์มิล

มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในแต่ละมาตรา ได้แก่

๑. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
๒. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
๓. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
๔. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
๕. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
๖. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
๗. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
๘. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
๙. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว

มาตราตัวสะกด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
       ๑. แม่กก
       ๒. แม่กด
       ๓. แม่กบ
       ๔. แม่กน

๒. มาตราตัวสะกดตรงรูป ๔ มาตรา ได้แก่
       ๑. แม่กง
       ๒. แม่กม
       ๓. แม่เกย
       ๔. แม่เกอว

มารับชมวิดีโอสื่อการสอน ภาพและสีสวยกระตุ้นความจำ พร้อมเสียงพากษ์น่ารักๆ กันครับ (ยังไม่ครบทุกมาตราครับ ครูคาร์มิล อัปเดตผลงานแล้วจะนำมาลงให้ครบครับ)

แม่ ก กา
แม่ กก

แม่ กง

แม่ กม
แม่ เกย

แม่ เกอว

ขอขอบคุณสื่อน่ารักๆและติดตามผลงานได้ที่ คุณครู Khamil Chaimikan

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.trueplookpanya.com/

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: