สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ฟรี มีเกียรติบัตร

สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ฟรี มีเกียรติบัตร

สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ สภาการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ฟรี มีเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

วิธีสืบค้นเกียรติบัตร

1) เข้าไปที่ลิงก์ข้างต้น > เลือกวันที่เข้าร่วมอบรม > เลือกห้องย่อยที่รับชมในวันดังกล่าว
2) Download ไฟล์เกียรติบัตร ในรูปแบบ .pdf .– (สำหรับไฟล์ excel ใช้สำหรับค้นหาลำดับเกียรติบัตร เพื่อนำมาสืบค้นในไฟล์ .pdf ได้เช่นกันค่ะ)
3) ท่านสามารถค้นหา โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย 🔎 ทางมุมบนขวาของโปรแกรม.หรือ กดแป้นพิมพ์ Ctrl กับ F พร้อมกัน >> แล้วพิมพ์เฉพาะ ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาในไฟล์ดังกล่าว
4) โปรดจำ “เลขหน้า” ที่ตรงกับรายชื่อของท่าน เพื่อทำการพิมพ์หน้าเกียรติบัตร
5) หากต้องการบันทึกไฟล์เฉพาะภาพเกียรติบัตรของท่าน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ >> https://bit.ly/2Yc35oS Credit : wikiHow.
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ***ขอสงวนสิทธิ์การตรวจสอบรายชื่อ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเท่านั้น และ📌 ไม่สามารถแก้ไข การสะกดคำที่ผิดได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อชี้แจงของแบบประเมิน

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

พิธีเปิด ช่วงเช้า – ปาฐกถาพิเศษ และการมอบนโยบาย – ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ห้องย่อย ช่วงบ่าย

 • ทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ • สมรรถนะคนไทยสู่คนคุณภาพสากล ลิงก์เข้ารับชม https://youtu.be/EDmu5aw1p_A
 • EF กับเด็กปฐมวัย • Can Do ครูทำได้ ลิงก์เข้ารับชม https://youtu.be/CmF0eNm6_vc
 • ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลิงก์เข้ารับชม https://youtu.be/W1I9O_aGIzg
 • ข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ความเข้าใจ ความเชื่อ หรือความมั่นคง https://youtu.be/kRzPOnBcQoc

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

ห้องย่อย ช่วงเช้า

 • การเรียนรู้ในยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/s5k6qrMNOcc
 • Platform การสอนออนไลน์ • แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศ บิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/cm0nKY4Yl9w
 • ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/b3Qg1sRx_tE
 • พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม • โครงการ mission แมวมอง แมวมี ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/YJWoZeX_QYA
 • ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/8JNfZusP7M4

ห้องย่อย ช่วงบ่าย

 • How to สู่ DOE Thailand • บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOE ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/6__ZD6bo9lk
 • การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/mjGZEAy_wFQ
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของผู้เรียนอาชีวศึกษา ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/t2Uo-XZjS48
 • ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระ ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/Ev3mwPRjGUc

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564

ห้องย่อย ช่วงเช้า

 • การศึกษากับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/r2RqL2StZlc
 • ทวิภาคีกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/_XtSTsL1NKQ
 • ผลิต-คัดกรอง-พัฒนาครู ผู้บริหาร อย่างไร • ให้ผ่านพ้นวิกฤติที่ท้าทายและปั่นป่วนจากหลายปัจจัยรุมเร้า ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/-QUxUBLQDUU
 • แผนการศึกษาแห่งชาติกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ลิงก์เข้าร่วม https://youtu.be/ouM0pGwBO0I

วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์ และกติกาการลุ้นรับกระเป๋าเอกสารจาก

 1. ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
 2. จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสดทาง Youtube Live ในแต่ละห้องย่อย
 3. QR Code ของแต่ละห้องย่อย แตกต่างกันทุกห้องโดยกำหนดจำนวนเกียรติบัตรไว้ที่ห้องย่อยละ 1500 ฉบับ
  เมื่อมีผู้ทำแบบประเมินครบ 1,500 ท่านแรกในแต่ละห้องย่อย **ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการกรอกแบบประเมิน
  หากท่านทำแบบประเมินไม่ทันตามเงื่อนไข สามารถติดตามรับชม และสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินได้ในวันถัดไปค่ะ
 4. ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าทำแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้
  วันที่ 27 กันยายน 2564 – เวลา 15.30 – 17.00 น.
  วันที่ 28 กันยายน 2564 – เวลา 11.30 – 13.00 น. และ 15.30 – 17.00 น.
  วันที่ 29 กันยายน 2564 – เวลา 11.30 – 13.00 น.

  หมายเหตุ. ระบบจะปิดอัตโนมัติก่อนเวลาที่กำหนด ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นในข้อที่ 3
 5. ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ทุกตัวอักษร ***เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
 6. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา

กิจกรรมพิเศษ

ร่วมลุ้นรับกระเป๋า จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ห้องย่อยละ 10 ใบ ท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการแจ้งความประสงค์ในแบบประเมินของการประชุม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกระเป๋า การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา และจะจัดส่งกระเป๋าถึงท่านภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: