ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย โดยศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ตัวอย่างเกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: