ขอเชิญ อบรมออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ

ขอเชิญ อบรมออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ

ขอเชิญ อบรมออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ขอเชิญ อบรมออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรม

– เป็นข้าราชการครูที่จบเอกปฐมวัย และสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัย (ไม่จำเป็นต้องจบเอกภาษาอังกฤษ) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้เข้าร่วมอบรมจำกัด โรงเรียนละ 2 ท่าน เท่านั้น
– มีผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัยไม่เกิน 25 คนต่อชั้นเรียน
– สามารถเข้าอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้
– ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์หรือทีวีจอใหญ่เพื่อใช้งาน Embark กับนักเรียน

สิ่งที่จะได้รับ

  • การอบรมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างง่าย เพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กระดับชั้นอนุบาลได้ รวมถึงสามารถใช้งานโปรแกรม Embark ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ชั่วโมงการพัฒนา 45 ชั่วโมง
  • ได้รับสิทธิ์เข้าใช้โปรแกรม Embark พร้อมแผนการสอน และสื่อการสอนที่พร้อมใช้งานตลอดปี ภายใต้กฏเกณฑ์ที่ผู้จัดอบรมกำหนด
โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ

อ่านรายละเอียดการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

เป็นโครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark

สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย❗️เป็นระยะเวลา 1 ปี)

โดยสพฐ.ให้โควตาครูในสังกัดสพฐ. โรงเรียนละ 2 ท่าน

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64

ติดตามข่าวการอบรมเพิ่มเติม

ที่มา: English online by English Language Institute, OBEC.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: