ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 60% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง

แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
Part 1: Conversation จำนวน 10 ข้อ
Part 2: Grammar and Vocabulary จำนวน 5 ข้อ
Part 3: Reading Comprehension จำนวน 15 ข้อ
รวม 30 ข้อ

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป (18 ข้อขึ้นไป)

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: