ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: