แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์รื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ค้นหาเกียรติบัตร (ผ่านระบบ)

ค้นหาเกียรติบัตร (ผ่าน Google sheet)

***ติดต่อผู้จัดทำได้โดยแสกน QR Code

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: