ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย โรงเรียนบ้านปากน้ำ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

* มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
* เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ผ่านการทดสอบ
* จำกัดจำนวน เมื่อมีผู้ทำแบบทดสอบครบตามจำนวนที่กำหนด
……………………………………………………
จัดทำโดยโรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
เรียบเรียงโดย คุณครูจิราพร ภราดร์นุวัฒน์ สนับสนุนโดย ผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: