แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

คำชี้แจง
– ให้ผู้ทำแบบทดสอบกรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมล/ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
– แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
– ผู้ที่ผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail

*** หากผ่านการทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้ตรวจสอบในอีเมลขยะ (จดหมายขยะ)***
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: