แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3 หลักสูตร โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3 หลักสูตร โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3 หลักสูตร โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3 หลักสูตร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 3 หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564 (The Project for Developing Foreign Language Potential, Academic Year 2021)

หากตอบคำถามผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 70 ของข้อคำถาม จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปทาง email ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ในแบบทดสอบ

หากระบบเต็มรบกวนเข้ามาทำใหม่ในวันถัดไปนะครับ

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม

Picture Dictation Competition ระดับชั้น ม.ต้น

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

Picture Dictation Competition ระดับชั้น ม.ปลาย

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่


Spelling Bee Competition ระดับชั้น ม.ต้น

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

Spelling Bee Competition ระดับชั้น ม.ปลาย

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่


Dictionary Competition ระดับชั้น ม.ต้น

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

Dictionary Competition ระดับชั้น ม.ปลาย

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: