การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “บริบทและแนวโน้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “บริบทและแนวโน้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “บริบทและแนวโน้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “บริบทและแนวโน้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกีบรติบัตร จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรฒการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.

ช่องทางการเข้าร่วม

Application ZOOM

Meeting ID: 668 7758 1521

ติดต่อสอบถาม 086-4892968

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "บริบทและแนวโน้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง" วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565
การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “บริบทและแนวโน้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: