ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับใบประกาศออนไลน์เมื่ออบรมครบตามเวลา

ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับใบประกาศออนไลน์เมื่ออบรมครบตามเวลา

ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับใบประกาศออนไลน์เมื่ออบรมครบตามเวลา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับใบประกาศออนไลน์เมื่ออบรมครบตามเวลา โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  1. ผศ.ดร.คุณอนันทน์ เรื่อง ” Micro learning การเรียนรู้พอดีคำ”
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตร Micro Learning การเรียนรู้พอดีคำ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หรือ Live สดผ่าน facebook :www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

2. ผศ.ดร.กอบสุข เรื่อง Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ลงทะเบียนหลักสูตรเครื่องมือสอนออนไลน์ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ Live สดผ่าน facebook : www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

3. ดร.ภัทร์พงษ์ เรื่อง “A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตรA.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ Live สดผ่าน facebook : www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

4. อ.ธัญวดี เรื่อง รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "( รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอน สำหรับครู อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams 9 มิถุนายน 2564 09.00 -12.00 น. อาจารย์รัญวดี กำจัดภัย"

ลงทะเบียนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ Live สดผ่าน facebook : www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

5. อ.ราชการ เรื่อง เเนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค Covid-19

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตรสื่อออนไลน์กับการเรียนการสอนยุคโควิด-19

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ Live สดผ่าน facebook : www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

6. รศ.ดร.ทิพรัตน์ เรื่อง การวัดผลประเมินผลออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ลงทะเบียนหลักสูตรการวัดผลประเมินผลออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ Live สดผ่าน facebook : www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

7. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เรื่อง การสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet and google Drive for Digital classroom

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "Û การสอนออนไลน์ผ่าน google Meet and google Drive for Digital classroom อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ลงทะเบียนได้ที่นี่ 11 มีถุนายน 2564 13.00 16.00 น. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง รบมล้้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร หาวิทยา"

ลงทะเบียนหลักสูตรการสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รูปแบบในการอบรม : ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และ Live สดผ่าน facebook : www.facebook.com/nuedtechno
วันเวลาในการอบรม : 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

*สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจักรพันธ์ บุญเม่น Tel. 055962413

ที่มา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา : สพฐ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: