แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด โดยโรงเรียนโรงเรียนหนองบัว

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด โดยโรงเรียนโรงเรียนหนองบัว

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด โดยโรงเรียนโรงเรียนหนองบัว

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด โดยโรงเรียนโรงเรียนหนองบัว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด โดยโรงเรียนโรงเรียนหนองบัว

คำชี้แจง

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดทำแบบทดสอบเรื่องภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 หรือ 16 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน
หากมีข้อสงสัยติดต่อ [email protected]

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบัว หรือ [email protected]

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: