เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา

เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา

เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา บรรจงการ Facebook Warangkana Eurngaoey

คุณครูที่ทำโครงงานในลักษณะเดียวกัน สามารถใช้ดูเป็นตัวอย่าง ประยุกต์ ปรับใช้ ได้ครับ

ลิ้งเผยแพร่อยู่ด้านล่าง

เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา
เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา

เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา
เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา

เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา
เผยแพร่ แบ่งปัน โครงงานวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ฟองสบู่หรรษาพาเพลิน โดยครูวรางคณา

ทำแบบสอบถาม ดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณ คุณครูวรางคณา บรรจงการ (Warangkana Eurngaoey) ที่ทำมาเผยแพร่ครับ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: