ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ข้อกฏหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ข้อกฏหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ข้อกฏหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ข้อกฏหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ข้อกฏหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ข้อกฏหมาย โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: