พว.เปิดอบรมโครงการActive Learning สู่การสร้างนวัตกรรม 8กลุ่มสาระ9วิชา

พว.เปิดอบรมโครงการActive Learning สู่การสร้างนวัตกรรม 8กลุ่มสาระ9วิชา

พว.เปิดอบรมโครงการActive Learning สู่การสร้างนวัตกรรม 8กลุ่มสาระ9วิชา

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ หลักสูตรอบรมออนไลน์ โดย พพว.เปิดอบรมโครงการActive Learning สู่การสร้างนวัตกรรม 8กลุ่มสาระ9วิชา ผ่านโปรแกรม Zoom (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ผ่านทาง App store หรือ Google play)

ซึ่งมีหลักสูตรเปิดอบรม ดังนี้

พว. เปิดอบรมโครงการ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรม 8 กลุ่มสาระ 9 วิชา

เข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรการอบรม วิทยาศาสตร์ Online

วันที่ 24 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สมัครระดับประถม คลิก

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หลักสูตรการอบรม ภาษาไทย Online

วันที่ 30 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สมัครระดับประถม คลิก

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หลักสูตรการอบรม ภาษาอังกฤษ Online

วันที่ 24 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สมัครระดับประถม คลิก

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หลักสูตรการอบรม คณิตศาสตร์ Online

วันที่ 23 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. เต็มค่ะ

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หลักสูตรการอบรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Online

วันที่ 31 มกราคม 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สมัครระดับประถม คลิก

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หลักสูตรการอบรม สุขศึกษาและพละศึกษา Online

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สมัครระดับประถม คลิก

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หลักสูตรการอบรม ศิลปศึกษา Online

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. สมัครระดับประถม คลิก

เวลา 13.30 น. – 16.00 น. สมัครระดับมัธยม คลิก

หากท่านที่ไม่ได้รับ อีเมล ตอบกลับรหัสการเข้าร่วม ให้ติดต่อมายัง พว. ฝ่ายอบรม 02-243-8000 ต่อ 6301

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการอบรม พว.โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 ต่อ 5301, 5302, 5402, 5403

ที่มา : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: