พว.ร่วมกับ Pearson เปิดการอบรม “Super kids can do it” ระดับประถมศึกษา ฟรี

พว.ร่วมกับ Pearson เปิดการอบรม “Super kids can do it” ระดับประถมศึกษา ฟรี

พว.ร่วมกับ Pearson เปิดการอบรม “Super kids can do it” ระดับประถมศึกษา ฟรี

ครูมาแล้ว ชวนคุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม อบรมออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โครงการอบรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “Super Kids can do it”

พว.ร่วมกับ Pearson เปิดการอบรม “Super kids can do it” ระดับประถมศึกษา

รายละเอียด

สถานบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เปิดอบรมออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 จำนวน 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.30-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.30-16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.30-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.30-16.00 น.

คุณครูที่สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียน

หากท่านที่ไม่ได้รับ อีเมล ตอบกลับรหัสการเข้าร่วม ให้ติดต่อมายัง พว. ฝ่ายอบรม 02-243-8000 ต่อ 6301

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการอบรม พว.โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 ต่อ 5301, 5302, 5402, 5403

ที่มา : http://www.iadth.com/

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: