พวป. ขอเชิญชวน คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวุฒิบัตรให้

พวป. ขอเชิญชวน คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวุฒิบัตรให้

พวป. ขอเชิญชวน คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวุฒิบัตรให้

ครูมาแล้ว ประชาสัมพันธ์ พวป. ขอเชิญชวน คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวุฒิบัตรให้

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด (พวป.) ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัย และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook กลุ่มปิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พวป. ขอเชิญชวน คุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีวุฒิบัตรให้

มีทั้งหมด 2 หัวข้อ รายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. – ในหัวข้อ “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่” สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พ.ค. 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

หลังจากลงทะเบียนแล้ว เข้ากลุ่มปิด Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรมที่นี่ https://web.facebook.com/groups/thaiadapp/?ref=share

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. – ในหัวข้อ “การออกแบบชุดการเรียนรู้ที่บ้านสำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่” สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 พ.ค. 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

หลังจากลงทะเบียนแล้ว เข้ากลุ่มปิด Facebook เพื่อเข้าร่วมอบรมที่นี่ https://web.facebook.com/groups/thaiadapp/?ref=share

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
ฝ่ายประสานงาน: คุณจุฑาทิพย์ สุกาญจนาเศรษฐ์ (ปุ้ย) โทร.063-451-9359, Id Line: pumpuysj
ฝ่ายวิชาการ: คุณพัชรา มีศีลธรรม (ฝน) โทร. 081-296-3184, Id Line: mizallsunday

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: