ขอเชิญ​ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

ขอเชิญ​ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

ขอเชิญ​ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

ครูมาแล้ว ขอเชิญ​ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล

หลักสูตร Be Internet Awesome ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Google และ Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org) แหล่ง ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของ Be Internet Awesome ซึ่ง เป็นโปรแกรมหลากหลายแง่มุมที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในการเล่น อินเทอรเน็ตอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ ผ่านการทดสอบเมื่อทำแบบทดสอบได้ 80% ขึ้นไป

สามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร (สำหรับผู้ผ่านการทดสอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14gZr-4JbJPc0Q75WK3QYDQtdOkyuVrUEU6Va5ytWcII/edit?usp=sharing

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ที่นี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/phichit2.go.th/beinternetawesome

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: