ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทน

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“กลุ่มดาวจักรราศี” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: