แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70% ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: