ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พลศึกษากับการพัฒนาทักษะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนไทย” โดยภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พลศึกษากับการพัฒนาทักษะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนไทย” โดยภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พลศึกษากับการพัฒนาทักษะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนไทย” โดยภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พลศึกษากับการพัฒนาทักษะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนไทย” โดยภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พลศึกษากับการพัฒนาทักษะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนไทย” โดยภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากร
🎗ศ. ดร. เจริญ กระบวนรัตน์
🎗รศ. ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
.

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะได้รับเกียรติบัตร ฟรี❗️(รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น)

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

จะได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการสัมนา คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศรุดา โชติจำลอง
โทร 088-1849412 E-mail : [email protected]
หมายเหตุ หากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน จะปิดการลงทะเบียนทันที

ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: