แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ 70% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบทดสอบนี้ จัดทำโดย สภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๔๔ ม.๖ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

เพื่อเป็นการทดสอบ วัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ” วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ จนเป็นที่รู้จักหรือโจษขานกันทั่วไป จนถึงปัจจุบันนี้ ทางคณะผู้จัดทำ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบ จะได้ประโยชน์ไม่มากก็คงน้อย หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ระบบเปิดให้ทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ
๑.) กรอกชื่อ – สกุล ( ฉายา ) ให้ถูกต้อง เพราะจะปรากฎในเกียรติบัตรอัตโนมัติ
๒.) กรอก Mail ให้ถูกต้อง เพราะจะได้รับเกียรติบัตรตามที่กรอกไว้ในระบบ
๓.) หากทำแล้วมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถรับเกียรติบัตรได้ ให้แจ้งข้อมูลไปที่เพจ FB น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา
หรือสแกน QR Code เพื่อเข้า LINE Open Chat ของสภาคณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย เพื่อติดตาม-ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ
๔.) แบบทดสอบสามารถทำได้ท่านละ ๑ ครั้งต่ออีเมลเท่านั้น
๕.) ผู้ที่แบบทดสอบได้คะแนน ๗๐ % ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับเกียรติบัตรทาง Mail
๖.) แบบทดสอบรองรับ ๑๐๐ คน ต่อ ๑ วันเท่านั้น หากวันระบบเต็มสามารถเข้ามาทำได้ในวันถัดไป

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Phraparad Todsapon Tibpala 

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: