แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนบ้านนาสาร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนบ้านนาสาร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนบ้านนาสาร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนบ้านนาสาร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนบ้านนาสาร
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยโรงเรียนบ้านนาสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง”ความรู้วันสำคัญทางพระพระพุทธศาสนา” เมื่อทำกิจกรรมผ่าน 80 % ท่านสามาราถตรวจสอบผลและได้รับเกียรติบัตรทันทีเมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาสาร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: