แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารหลักฐานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี โดยนางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารหลักฐานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี โดยนางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารหลักฐานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี โดยนางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารหลักฐานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี โดยนางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ

ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ขอขอบคุณ ผอ.ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: