ฝึกอบรมออนไลน์ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ฝึกอบรมออนไลน์ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ฝึกอบรมออนไลน์ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมออนไลน์ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

ฝึกอบรมออนไลน์ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันเวลาอบรม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ช่องทางอบรม

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ

Zoom Meeting

Facebook Live : เพจศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่สนใจ

โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

  1. ขั้นตอนและการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3. แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  4. การจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร
  5. มาตรฐานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย นางขนิษฐา โสธรรมมงคล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนอบรมในระบบ Zoom meeting (จำนวน 300 ท่าน) และเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

หนังสือเชิญ และกำหนดการ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: