แบ่งปัน ตัวอย่างรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

แบ่งปัน ตัวอย่างรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

แบ่งปัน ตัวอย่างรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

เผยแพร่รายงาน สำหรับเป็นแนวทาง ปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

PLC การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา โดยนางสาววรยา อองภา

ลิ้งก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

แบ่งปัน ตัวอย่างรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แบ่งปัน ตัวอย่างรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ขอขอบคุณ คุณครูวรยา อองภา และเพจครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: