ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดย ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่
 “โคก หนอง นา โมเดล”
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่
“โคก หนอง นา โมเดล”

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: