ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2564

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเหนือคลอง

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2564
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานด้านการอ่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2564

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: