ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ โดยกศน.พุทไธสง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ โดยกศน.พุทไธสง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ โดยกศน.พุทไธสง

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ โดยกศน.พุทไธสง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 75% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ โดยกศน.พุทไธสง
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสงกรานต์ โดยกศน.พุทไธสง

คำชี้แจง

1. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง
2. ทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์  75% จะได้รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทาง E-mail ของท่าน
3. หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตรสามารถติดต่อได้ที่เฟสบุ๊ค ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: