ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์

คำชี้แจง

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ วันสงกรานต์ มีทั้งหมดจำนวน 10 ข้อ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทำแบบทดสอบผ่าน 50 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร
ท่านจะสามารถรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail

สำหรับคุณครูที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบและขอรับเกีบรติบัตรได้ที่ เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ที่มา เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: