แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีพังงา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยโรงเรียนสตรีพังงา

กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” กิจกรรมเนื่องในวัน”อาเซียน”เป็นวันที่การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” 8 สิงหาคม 2510

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบในหัวข้อดังกล่าวได้ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ สภานักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: