แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดย กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 75 % หรือ 15 ข้อ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

แบบทดสอบนี้ มีทั้งหมด 20 ข้อ
ผู้ทำแบบทดสอบทำคะแนนได้มากกว่า 75 % หรือ 15 ข้อ
จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: