แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (ระบบสืบค้น)

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (Google sheet)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: