แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน หมวกคาดหัววันงดสูบบุหรี่โลก โดยเพจครูมาแล้ว

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน หมวกคาดหัววันงดสูบบุหรี่โลก โดยเพจครูมาแล้ว

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วันงดสูบบุหรี่โลก โดยเพจครูมาแล้ว

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ แจกฟรี ไฟล์สื่อการเรียนการสอน วันงดสูบบุหรี่โลก แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดบอร์ดวันสำคัญของไทย

ดาวน์โหลดด้านล่าง

วันงดสูบบุหรี่โลก
วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

งค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)” 

สื่อการสอน By ครูมาแล้ว แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดบอร์ดวันสำคัญของไทย

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: