แบ่งปัน ตัวอย่าง บันทึกข้อความการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบ่งปัน ตัวอย่าง บันทึกข้อความการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบ่งปัน ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยเพจวิชาการ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยเพจวิชาการ

ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word แก้ไขได้
ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ไฟล์ Word แก้ไขได้

👉คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน สพฐ. 2564 ดาวน์โหลด https://1drv.ms/b/s!AmZAyfnUDrrfg6I47qOQb1flDWZylQ?e=6BI49V

👉ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2565/E/154/T_0001.PDFฟฟ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: