เสวนาออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการบริหารการศึกษา vs ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับเกียรติบัตร

เสวนาออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการบริหารการศึกษา  vs ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับเกียรติบัตร

เสวนาออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการบริหารการศึกษา vs ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ เสวนาออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการบริหารการศึกษา vs ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. จัดโดย นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังเสวนาจะได้ รับเกียรติบัตร หลังจากร่วมทำแบบประเมินโครงการ

เสวนาออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการบริหารการศึกษา  vs ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับเกียรติบัตร
เสวนาออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายในการบริหารการศึกษา vs ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ผอ.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร. สพฐ.
  • ผอ.ปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2
  • ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว
  • ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
  • ดร.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป.พิษณุโลก เขต 1
  • ครูจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

***ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังเสวนาจะได้รับเกียรติบัตร หลังจากร่วมทำแบบประเมินโครงการ

ช่องทางการเข้าร่วม

ผ่านช่องทาง Live Facebook เพจสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อสอบถาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: