กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน” วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน” วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน” วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน” วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ทำแบบทดสอบด้านล่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน" วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
ตัวอย่างเกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “น้อมรำลึก คิดถึงคำสอน”

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จึงขอรวบรวมพระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆ ที่ทรงทำในช่วงปลายพระชนม์ชีพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะทรงเป็นแบบอย่างแก่พวกเราทุกคนมา ณ ที่นี้

เมื่อท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามถูกต้อง ร้อยละ 80% ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ติดต่อผู้จัดทำ MeMew Nutcha

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: