นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในสังกัด สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในสังกัด สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในสังกัด สพฐ.

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: