สสวท. เชิญชวนอบรมออนไลน์ “การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย (3-6 ปี)“ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สสวท. เชิญชวนอบรมออนไลน์ “การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย (3-6 ปี)“ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ สสวท. เชิญชวนอบรมออนไลน์ “การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย (3-6 ปี)“ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็กและ สสวท.

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น.

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

อบรมออนไลน์ “การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย (3-6 ปี)“
อบรมออนไลน์ “การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย (3-6 ปี)“

ช่องทางการอบรม

Facebook Live : ปฐมวัย สสวท.

การดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย”

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2565

*เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร (ตามที่แจ้งในวันอบรม)

– สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับการอบรมที่ทำการลงชื่อ (Check in) เข้าร่วมการอบรมครบถ้วนทั้ง 2 วัน เท่านั้น

– อ้างอิงข้อมูลหลักฐานตามรายชื่อที่กรอกชื่อ-นามสกุลครบถ้วนถูกต้องตามที่ปรากฏในระบบสำหรับการลงชื่อ (Check in) ทั้ง 2 ครั้งตรงกันเท่านั้น

– ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 13,424 ท่าน ได้ที่ https://bit.ly/3wCizRt (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้วยตนเอง สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

วิธีที่ 1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของท่านจากระบบโดยตรง https://sites.google.com/proj.ipst.ac.th/ecestorybook/

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์รวม “เกียรติบัตรรวมลำดับที่ 1-13424” และค้นหาชื่อ-นามสกุลเพื่อพิมพ์เกียรติบัตรของท่าน https://bit.ly/3wrnhkP

วิธีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร เพื่อค้นหาลำดับที่ของท่าน สำหรับดาวน์โหลดเกียรติบัตรรายบุคคล https://bit.ly/3yTLaTY

*ศึกษาขั้นตอนแต่ละวิธีได้จากเอกสารคู่มือการดาวน์โหลดเกียรติบัตร https://bit.ly/3G7Xu4y

หมายเหตุ

หากไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้วยตนเองได้ทั้งวิธีที่ 1-3 ท่านสามารถส่ง E-mail แจ้งชื่อ-นามสกุลเพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้ที่ [email protected] (อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าดาวน์โหลดด้วยตนเอง)

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: