ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

คำชี้แจง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ศึกษาเนื้อหา ที่นี่


เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: