ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนา การศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนา การศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนา การศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก พร้อมรับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนา การศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก พร้อมรับเกียรติบัตร โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนา การศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนา การศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก พร้อมรับเกียรติบัตร

หัวข้อ

นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัย สู่เวทีโลก

ช่องทางการสัมมนา

อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
Meeting ID: 6766961123
หรือผ่านลิ้งก์ https://zoom.us/j/6766961123

วันเวลาสัมมนา

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.
***วันที่ 24 เม.ย. ห้อง zoom เปิดตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

คำชี้แจงสำคัญ

[1] ระบบจะยืนยันการลงทะเบียนกลับไปยัง email ของท่านทันที
[2] ท่านสามารถกด Link หรือดูรหัส ZOOM Meeting ID ได้จาก email นี้
[3] โครงการฯ นี้ มีเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียน เข้าอบรม และตอบแบบประเมินฯ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม และคุณครูยังสามารถเข้าชมคลิปบรรยายเก่า ได้โดยการ Add LINE Friends

ติดต่อสอบถาม โทร. 095-8392023 (กรรณิการ์)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: